Programet
Qeverisja e Mirë / Hulumtime

Tenderomania e (pa)ndëshkuar

Prokurimi publik vazhdon të mbetet ndër komponentët e rëndësishëm të shpenzimit të parasë publike në Republikën e Kosovës, i cili në masë të konsiderueshme ka shërbyer si instrument për keqpërdorime nga akterë të ndryshëm publikë e privatë

 

Në kuadër të Koalicioni për Hapje të të Dhënave dhe Llogaridhënie në Prokurim Publik - Pro Open - është publikuar raporti me titull: “Tenderomania e (pa)ndëshkuar”, i realizuar nga Organizata Çohu!

Gjetjet kryesore në raport fillimisht janë përmbledhur në 3 pika kryesore:

-        Prokurimi publik si instrument i financimit të partive politike;

-        Prokurimi publik si kulturë e pandëshkueshmërisë; si dhe

-        Prokurimi publik si bojkot ekonomik.

Në veçanti, hulumtimi është fokusuar në ndjekjen e keqpërdorimeve eventuale në fushën e prokurimit publik, i cili kishte rezultuar me gjetje të natyrave të ndryshme duke pasqyruar kështu mungesën e efikasitetit të organeve të ndjekjes.

Shqetësim kryesor mbeten defektet profesionale të prokurorëve dhe nevoja për avancim profesional të tyre. Mungesat e tilla profesionale pamundësojnë hetimin dhe zbulimin e rasteve në të cilat ka dyshime për keqpërdorime eventuale në fushën e prokurimit publik.

Në raport janë identifikuar edhe gjetje të tjera si probleme të cilat pamundësojnë ndjekjen dhe ndëshkimin e keqpërdoruesve në fushën e prokurimit publik. Ndër gjetjet e theksuara vërehet:

-        Numri i pamjaftueshëm i prokurorëve dhe mungesa e prokurorëve të profilizuar;

-        Nevoja për trajnimet dhe ngritjet profesionale të prokurorëve dhe mungesa e ekspertëve;

-        Bashkëpunimi i brishtë ndërinstitucional dhe mungesa e gatishmërisë së dëshmitarëve për të dëshmuar; dhe

-        Mungesa e evidencave dhe i rasteve të kategorizuara që kanë të bëjnë me prokurimin publik.

 

 • Qeverisja e Mirë

 • Reagime

  4 Qershor '18

  Refuzohet padia e Hasan Pretenit ndaj organizatës ÇOHU

  Gjykata Themelore e Prishtinës ka hedhur poshtë padinë e ish-drejtorit të Agjencisë Kundër Korrupsionit (AKK) Hasan Pretenit, i cili në emër të tij dhe të AKK-së ka paditur...

 • Hulumtime

  11 Maj '18

  Tenderomania e (pa)ndëshkuar

  Prokurimi publik vazhdon të mbetet ndër komponentët e rëndësishëm të shpenzimit të parasë publike në Republikën e Kosovës, i cili në masë të konsiderueshme ka shërbyer si instrument për...

 • Aktivitete

  9 Shkurt '18

  Fokus grup - Parandalimi i konfliktit të interesit

  Organizata për Demokraci, Anti-korrupsion dhe Dinjitet, Çohu!, të enjten me 8 shkurt 2018 ka organizuar dhe mbajtur diskutimin lidhur me konfliktin e interesit.

 • Hulumtime

  21 Dhjetor '17

  E mundshmja e pamundshme

  “Deklarimi i Pasurisë dhe Konflikti i Interesit nga Perspektiva e Realitetit Ekzistues në Kosovë”

 • Privatizimi

 • Reagime

  23 Dhjetor '16

  Reagim: Degradimi dhe shkatërrimi i PTK-së nga politika

  Vendimi i Gjykatës së Arbitrazhit në Vjenë më të cilin Post-Telekomi i Kosovës detyrohet që t’i paguajë 30 milionë euro kompanisë “Devolli Group” dëshmon për...

 • Hulumtime

  22 Qershor '15

  PTK: Nga agimi deri në muzg

  Raport hulumtues: Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës: Ky raport hulumtues ofron një ekzaminim të detajuar mbi zhvillimet dhe shkaqet kryesore që çuan në rënie të vazhdueshme dhe siç duket të...

 • Hulumtime

  19 Prill '13

  ACP Axos Capital Partners - blerës formal por jo real!

  Shitja e 75% të aksioneve të PTK-së, ka nxjerr lakuriq tendencën e Qeverisë që telekomin kosovarë t’ia jap kompanive ndaj të cilave kishte kusure të pashlyera. Qeveria me...

 • Hulumtime

  29 Tetor '12

  2017: Viti i Kolapsit Energjetik

  Bazuar në parametrat e tanishëm, Kosova do të ballafaqohet me një kolaps energjetik në vitin 2017. Vendi, tani për tani, nuk ka plan alternativ për furnizim me energji në rast se ndërtimi i...

 • Peportr

 • Hulumtime

  23 Prill '18

  UP-ja në dorë të bashkëpunëtorëve të jashtëm

  Një pjesë e madhe e fakulteteve të UP-së varen nga bashkëpunëtorët e jashtëm, e në anën tjetër ka mungesë të profesorëve të rregullt. Disa nga...

 • Hulumtime

  6 Prill '18

  Raportet e ZKA-së të papërfillshme nga UP

  Universiteti i Prishtinës punën e tij ndër vite e ka përshkuar me shkelje të shumta të evidentuara në raportet e Auditorit të Përgjithshëm. Shkeljet...

 • Hulumtime

  9 Mars '18

  Mjeshtëria e kopjimit

  Një pjesë e studentëve të UP-së i kryejnë provimet duke kopjuar. Këtë e dëshmojnë edhe anketat e ndryshme të cilat japin shifra alarmante lidhur me...

 • Hulumtime

  12 Dhjetor '17

  Dera e punësimeve

  Partitë politike janë bërë dera kryesore e mundësisë për punësim që nga pozitat e ulëta e deri te ato më të lartat. Tashmë është krijuar një...