Kontakti

Kontakti

Organizatapër Demokraci, Anti-korrupsion dhe Dinjitet, ÇOHU!

Rruga UÇK 25-1, Prishtinë, Kosovë 

+381 38 248-506

[email protected]

photo