Donatorët

Donatorët

Organizata Çohu! dhe aktivitetet e saja mbështeten nga këta donatorë:

 • Qeveria e Dukatit të Madh të Luksemburgut

 • Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile

 • Ambasada Britanike në Kosovë

 • Kingdom of the Netherlands

 • Civil Rights Devenders

 • Swedish Government

 • European Commission

 • Democratic Society Promotion

 • Open Society Institute

 • Kosovo Foundation for Open Society

 • Free Press Unlimited