Programet
Privatizimi / Reagime

Nxitimi për dhënien me koncesion të Aeroportit të Prishtinës rrezikon humbje të mëdha për Kosovën

Privatizimi dhe futja nën koncesion e pasurive publike në Kosovë është përcjellur me probleme të jashtëzakonshme para së gjithash për shkak se AKM dhe institucionet kosovare nuk qenë transparente. Përgjithësisht qeverisja në Kosovë në këto shtatë vite është përcjellur me praktika shumë të rënda korruptuese dhe me keqmenaxhime të theksuara. Përvec kësaj në Kosovë shumë shpesh privatizimi është bërë në standarde jo të pranueshme nën arsyetimin se Kosova ka nevojë urgjente për një zhvillim ekonomik. Mirëpo, ka ardhur momenti kur institucionet kosovare do duhej të reflektonin para se të marrin vendime për sektorët e rëndësishëm ekonomik për shkak se pasojat mund të jenë fatale.

Privatizimi dhe futja nën koncesion e pasurive publike në Kosovë është përcjellur me probleme të jashtëzakonshme para së gjithash për shkak se AKM dhe institucionet kosovare nuk qenë transparente. Përgjithësisht qeverisja në Kosovë në këto shtatë vite është përcjellur me praktika shumë të rënda korruptuese dhe me keqmenaxhime të theksuara. Përvec kësaj në Kosovë shumë shpesh privatizimi është bërë në standarde jo të pranueshme nën arsyetimin se Kosova ka nevojë urgjente për një zhvillim ekonomik. Mirëpo, ka ardhur momenti kur institucionet kosovare do duhej të reflektonin para se të marrin vendime për sektorët e rëndësishëm ekonomik për shkak se pasojat mund të jenë fatale.

Një proces jotransparent dhe i përcjellur me shkelje në Tenderin për licencën e dytë në telefoninë mobile ka dhënë të kuptohet se qasja ndaj resurseve me peshë nacionale nuk duhet të jetë e njejt me qasjen për privatizimin e fabrikave dhe të ndërmarrjeve shoqërore. Në asnjë mënyrë praktikat e ndjekura deri tashti nga AKM dhe institucionet kosovare nuk guxojnë të vazhdojnë në fushën telekomunikimit, të energjetikës,  dhe në dhënien me koncesion ose privatizim të Aeroportit të Prishtinës, PTK-së, etj. Aplikimi në këto fusha i qasjes joserioze që ka përcjellur privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore mund të ketë pasoja fatale për të ardhmën e ekonomisë kosovare. 

Aktualisht, përveç telefonisë mobile, e përcjellur me shkelje skandaloze që patën për pasojë largimin nga Kosova të investuesve me renome botërore në këtë fushë, e njejta gjë po rrezikon të ndodhë me Aeroportin e Prishtinës me një inisiativë krejtësisht jotransparente për dhënien me koncesion të kësaj ndërmarrjeje publike me rëndësi të jashtëzakonshme. 

Nxitimi që po ndodhë në dhënien e pasurive publike para vendosjes së statusit nxjerrë dyshime se ekziston një qëllim që  Kosovës t’i merren të gjitha pasuritë dhe të ardhurat nga këto pasuri të përfundojnë diku në një fond të bllokuar për të cilin do të vendosë New Yorku e kushdo tjetër por më së paku Prishtina.

Koncesionet me procedura të tilla të nxituara zakonisht bëjnë shtetet e pavarura në rastet kur një ndërmarrje ka nevojë të vazhdueshme për subvencion nga qeveria. Siç dihet Aeroporti i Prishtinës ka një bilanc shumë pozitiv biznesi dhe jo që nuk është dhe as që do të jetë ngarkesë e Buxhetit të Kosovës, por me këtë status gjeneron të ardhura të konsiderueshme për të. Të ardhurat nga një koncesion eventual nuk do t’i gëzojë populli i Kosovës ashtu sikundër nuk po i gëzon paratë nga privatizimi. 

Për më tepër një nxitim i tillë është brengosës edhe për faktin se menaxhmenti aktual i Aeroportit të Prishtinës është po ai që edhe sipas raporteve të Zyrës OKB-së për Mbikëqyrje të Brendshme të Shërbimeve (OIOS) është futur në praktika të rënda korruptive. Lidhur me këto praktika para disa muajsh prokurorët ndërkombëtarë kanë ngritur padi kundër ish-drejtorit të Aeroportit të Prishtines, Ian Ëoollett. Akuzat e OIOS kanë përfshier tëre strukturen menaxhuese të Aeroportit të Prishtinës duke qenë se 93 vepra të shkeljeve në Aeroport kanë përfshier shumicën e sektorëve në këtë ndërmarrje. 

“Çohu” ju ofron  një dokument që vërteton se ideatori kryesor i koncesionit nuk është Qeveria e Kosovës, por është drejtori Aktual Afrim Aziri. Aziri është person i dënuar për kontrabandë par të qenjeve njerzore në Hungari në vitin 1994.   

Të lejosh një nxitim në dhënien me koncesion të një ndërmarrje me të ardhura që kalojnë aeroportet tjera në rajon, para vendosjes së statusit të Kosovës, në momentin kur Aeroporti udhëheqet nga një menaxhment i dyshuar si i korruptuar, është sikur të punosh me qëllim kundër interesit ekonomik të Kosovës dhe kundër një shteti të pavarur të qendrueshëm të Kosovës.

 • Antikorrupsion

 • Aktivitete

  20 Qershor '24

  Call for Proposals for the SELDI Small Grants Programme

  The Macedonian Center for International Cooperation (MCIC), on behalf of the Southeast Europe Leadership for Development and Integrity (SELDI), is launching the regional Call for...

 • Hulumtime

  20 Nëntor '20

  Pandemi në Gjyqësi

  Raport i monitorimit në gjykatat themelore në Republikën e Kosovës për periudhën shtator 2019 – gusht 2020

 • Hulumtime

  23 Prill '20

  Keqpërdorimi në prokurim publik

  Meqenëse prokurimi publik vazhdon të mbetet një ndër shtyllat më të rëndësishme në proceset publike të shpenzimit të parasë publike, Organizata Çohu! gjatë periudhës njëvjeçare të...

 • Hulumtime

  18 Nëntor '19

  Qasja në drejtësi

  Raport i monitorimit në gjykatat themelore në Republikën e Kosovës për periudhën tetor 2018 – shtator 2019

 • Qeverisja e Mirë

 • Aktivitete

  7 Nëntor '22

  Pyetësor: Deklarimi i pasurisë nga zyrtarët publikë

  Organizata Çohu! dhe Qendra Kosovare për Gazetari Hulumtuese – Preportr, janë duke realizuar një hulumtim lidhur me procesin e deklarimit të pasurisë së zyrtarëve të lartë...

 • Hulumtime

  13 Qershor '22

  Përgjegjësia Disiplinore e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve

  Organet kompetente të vendit kanë ndërmarrë një sërë hapash për reformimin e drejtësisë, me qëllim të konsolidimit dhe forcimit të shtetit të së drejtës, si dhe të...

 • Hulumtime

  1 Prill '22

  Degradimi i vazhdueshëm mjedisor

  Ajri i ndotur, degradimi i hapësirave të gjelbra, dëmtimi i shtretërve të lumenjve si dhe gjendja e deponive të mbeturinave janë disa probleme të cilat ishin dhe vazhdojnë të jenë të dukshme në...

 • Hulumtime

  25 Janar '22

  Online Media Monitor

  Raporti i monitorimit të mediave online janar 2020 - dhjetor 2021

 • Privatizimi

 • Reagime

  23 Dhjetor '16

  Reagim: Degradimi dhe shkatërrimi i PTK-së nga politika

  Vendimi i Gjykatës së Arbitrazhit në Vjenë më të cilin Post-Telekomi i Kosovës detyrohet që t’i paguajë 30 milionë euro kompanisë “Devolli Group” dëshmon për...

 • Hulumtime

  22 Qershor '15

  PTK: Nga agimi deri në muzg

  Raport hulumtues: Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës: Ky raport hulumtues ofron një ekzaminim të detajuar mbi zhvillimet dhe shkaqet kryesore që çuan në rënie të vazhdueshme dhe siç duket të...

 • Hulumtime

  19 Prill '13

  ACP Axos Capital Partners - blerës formal por jo real!

  Shitja e 75% të aksioneve të PTK-së, ka nxjerr lakuriq tendencën e Qeverisë që telekomin kosovarë t’ia jap kompanive ndaj të cilave kishte kusure të pashlyera. Qeveria me...

 • Hulumtime

  29 Tetor '12

  2017: Viti i Kolapsit Energjetik

  Bazuar në parametrat e tanishëm, Kosova do të ballafaqohet me një kolaps energjetik në vitin 2017. Vendi, tani për tani, nuk ka plan alternativ për furnizim me energji në rast se ndërtimi i...

 • Peportr

 • Hulumtime

  1 Prill '22

  Degradimi i vazhdueshëm mjedisor

  Në këtë video pasqyrohen dëmet mjedisore që janë shkaktuar ndër vite në Kosovë. Fokusi i kësaj përmbledhje është gjendja aktuale në deponitë...

 • Hulumtime

  4 Nëntor '21

  Pasojat e hidrocentraleve

  Ndërtimi i hidrocentraleve në Grykën e Deçanit dhe në Shtërpcë ka shkaktuar pasoja të shumta buzë lumit, në rrjedhën e lumit qasjen në lumë....

 • Hulumtime

  4 Tetor '21

  Fati i zi i Drinit të Bardhë

  Për vite me radhë, kompani të shumta kanë nxjerrë rërë dhe zhavorr nga Drini i Bardhë. Eksploatimet e tyre ilegale jo vetëm që shkatërruan hektarë...

 • Hulumtime

  4 Tetor '21

  Degradimi i Drinit të Bardhë

  Mbi një mijë hektarë të Drinit të Bardhë u dëmtuan nga eksploatuesit ilegalë të rërës dhe zhavorrit, për vite me radhë. Dënimet e vogla,...