Programet
Qeverisja e Mirë / Hulumtime

Sa shpenzuan partitë politike për zgjedhjet e 11 qershorit?

Raport i monitorimit të kostos së fushatës së zgjedhjeve të 11 qershorit
Financimi i subjekteve politike, veçanërisht në kohë të fushatave zgjedhore paratë u nevojiten më së shumti partive politike është çështje e cila merr vëmendje të gjerë në pothuajse çdo shtet me demokraci plurale. Mbikëqyrja e donatorëve privat dhe sidomos kompanive dhe individëve të cilët japin para apo shërbime për partitë politike për të marr në këmbim favore të ndryshme pasi të zgjedhën këta zyrtarë, vazhdon të jetë prioritet në luftën kundër korrupsion.

Raport i monitorimit të kostos së fushatës së zgjedhjeve të 11 qershorit

Financimi i subjekteve politike, veçanërisht në kohë të fushatave zgjedhore paratë u nevojiten më së shumti partive politike është çështje e cila merr vëmendje të gjerë në pothuajse çdo shtet me demokraci plurale. Mbikëqyrja e donatorëve privat dhe sidomos kompanive dhe individëve të cilët japin para apo shërbime për partitë politike për të marr në këmbim favore të ndryshme pasi të zgjedhën këta zyrtarë, vazhdon të jetë prioritet në luftën kundër korrupsion.

Një nga ligjet i cili vështirë aprovohet dhe ende më vështirë zbatohet pothuajse në çdo shtet është ai i cili vë rregulla për partitë politike dhe financat e tyre. Kjo meqë janë vetë përfaqësuesit e këtyre partive politike të cilët zgjidhen si ligjvënës dhe të cilët nuk kanë interes të rregullojnë këtë problematikë.

Në Kosovë ashtu sikurse edhe në një numër të konsiderueshëm të shteteve në rajon, rregullat për financimin e partive politike vazhdojnë të mbetën vetëm tekst në legjislacion i cili shumë pak zbatohet. Në raportet paraprake Demokraci Plus (D+) dhe Çohu! kanë nxjerr publikime të cilat kanë përshkruar problematikën e financimit të partive politike në Kosovë duke ofruar edhe rekomandimet përkatëse. Në këto raporte analitike janë prezantuar problemet sistematike në kontrollin dhe auditimin e financave të partive politike.

Nëpërmjet këtij monitorimi D+ dhe Çohu! synojnë shpërfaqjen e raportimit të pandershëm dhe të mangët të subjekteve politike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, si dhe mungesën e mekanizmave kontrollues për shpenzimet e subjekteve politike. Raporti tenton të nxis debat në lidhje me një reformë më të thellë në fushën e financimit të subjekteve politike dhe të nxis institucionet e Kosovës që të adoptojnë legjislacion të ri në përputhje me praktikat e mira ndërkombëtare. 

Probleme në këtë fushë kanë vende të ndryshme të botës, madje edhe ato me demokraci të konsoliduar si rasti i Zvicrës apo edhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku debatet janë të vazhdueshme mbi kontrollin dhe raportimin e financimit. 

 • Antikorrupsion

 • Hulumtime

  20 Nëntor '20

  Pandemi në Gjyqësi

  Raport i monitorimit në gjykatat themelore në Republikën e Kosovës për periudhën shtator 2019 – gusht 2020

 • Hulumtime

  23 Prill '20

  Keqpërdorimi në prokurim publik

  Meqenëse prokurimi publik vazhdon të mbetet një ndër shtyllat më të rëndësishme në proceset publike të shpenzimit të parasë publike, Organizata Çohu! gjatë periudhës njëvjeçare të...

 • Hulumtime

  18 Nëntor '19

  Qasja në drejtësi

  Raport i monitorimit në gjykatat themelore në Republikën e Kosovës për periudhën tetor 2018 – shtator 2019

 • Aktivitete

  18 Korrik '18

  Deklarimi i pasurisë së zyrtarëve publikë dhe Agjencia Kundër Korrupsion

  Në fokus të diskutimit ka qenë nisma ligjore për rishikimin e bazës ligjore e cila ka të bëjë me deklarimin e pasurisë të zyrtarëve publikë,...

 • Privatizimi

 • Reagime

  23 Dhjetor '16

  Reagim: Degradimi dhe shkatërrimi i PTK-së nga politika

  Vendimi i Gjykatës së Arbitrazhit në Vjenë më të cilin Post-Telekomi i Kosovës detyrohet që t’i paguajë 30 milionë euro kompanisë “Devolli Group” dëshmon për...

 • Hulumtime

  22 Qershor '15

  PTK: Nga agimi deri në muzg

  Raport hulumtues: Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës: Ky raport hulumtues ofron një ekzaminim të detajuar mbi zhvillimet dhe shkaqet kryesore që çuan në rënie të vazhdueshme dhe siç duket të...

 • Hulumtime

  19 Prill '13

  ACP Axos Capital Partners - blerës formal por jo real!

  Shitja e 75% të aksioneve të PTK-së, ka nxjerr lakuriq tendencën e Qeverisë që telekomin kosovarë t’ia jap kompanive ndaj të cilave kishte kusure të pashlyera. Qeveria me...

 • Hulumtime

  29 Tetor '12

  2017: Viti i Kolapsit Energjetik

  Bazuar në parametrat e tanishëm, Kosova do të ballafaqohet me një kolaps energjetik në vitin 2017. Vendi, tani për tani, nuk ka plan alternativ për furnizim me energji në rast se ndërtimi i...

 • Peportr

 • Hulumtime

  0 *month_full_0 '

 • Hulumtime

  0 *month_full_0 '

 • Hulumtime

  0 *month_full_0 '

 • Hulumtime

  0 *month_full_0 '