Programet
Qeverisja e Mirë / Hulumtime

Raporti mbi shpenzimet e Komunës së Graçanicës

Organizata për Demokraci, Anti-korrupsion dhe Dinjitet – ÇOHU! së bashku me Communication for Social Development-CSD, kanë publikuar raportin „Paratë dhe politika“  mbi shpenzimet e Komunës së Graçanicës.

Hulumtimi është realizuar nga organizata „Communication for Social Development-CSD“ në kuadër të projektit  “Sigurimi  i integritetit të qeverisjes lokale përmes rritjes së kapaciteteve për hulumtim dhe monitorim nga organizatat lokale” mbështetur nga CDF -  Advancing Kosovo Together-Local Solutions (AKT-LS), përmes USAID.

Të gjeturat kryesore të raportit janë

Komuna e Graqanicës gjatë viteve 2009-2012 ballafaqohet me veshtiresi të vogla funksionale sa i përket planifikimit të buxhetit për investime kapitale dhe prokurimit publik, si dhe vështirësi sa i përket shpenzimeve buxhetore. Kjo mund të shihet si gjë normale duke pasur parasysh se Komuna e Graçanicës u formua pas procesit të decentralizimit. Në pjesën e dytë, gjegjësisht në periudhën 2013-2015 mund të shihet se funksionaliteti operacional dhe profesionalizmi janë rritur . Fondet janë shpenzuar në mënyrë më efikase dhe rezultatet janë të prekshme.

Komuna e Graçanicës ka listën e zezë të ndërmarrjeve të cilat nuk mund të aplikojnë për tenderë. Në këtë listë figuron vetëm një ndërmarrje, ajo është “Conex Group” nga Prishtina. Kjo është bazuar në kërkesën tonë për informata për listen e zezë; megjithatë ne kemi marrë vetëm emrin e kompanisë, pa arsyetimin përse kjo kompani sipas tyre është në atë listë. Kur flasim për ndërmarrjet mund të themi se, bazuar në hulumtimin tonë, ekzistojnë 39 projekte nga 236 projekte sa janë gjithsej, të realizuara nga kompanitë që vijnë nga Komuna e Graçanicës. Këto 39 projekte kapin vlerën prej 1,461,559 euro, që është rreth 7,3% të vlerës totale të tenderëve të realizuar.

 

Në vijim mund të shihni se si Komuna e Graçanicës i ka planifikuar dhe i ka realizuar burimet nga fondet për investime kapitale dhe prokurimi publik.   

 • Antikorrupsion

 • Hulumtime

  20 Nëntor '20

  Pandemi në Gjyqësi

  Raport i monitorimit në gjykatat themelore në Republikën e Kosovës për periudhën shtator 2019 – gusht 2020

 • Hulumtime

  23 Prill '20

  Keqpërdorimi në prokurim publik

  Meqenëse prokurimi publik vazhdon të mbetet një ndër shtyllat më të rëndësishme në proceset publike të shpenzimit të parasë publike, Organizata Çohu! gjatë periudhës njëvjeçare të...

 • Hulumtime

  18 Nëntor '19

  Qasja në drejtësi

  Raport i monitorimit në gjykatat themelore në Republikën e Kosovës për periudhën tetor 2018 – shtator 2019

 • Aktivitete

  18 Korrik '18

  Deklarimi i pasurisë së zyrtarëve publikë dhe Agjencia Kundër Korrupsion

  Në fokus të diskutimit ka qenë nisma ligjore për rishikimin e bazës ligjore e cila ka të bëjë me deklarimin e pasurisë të zyrtarëve publikë,...

 • Privatizimi

 • Reagime

  23 Dhjetor '16

  Reagim: Degradimi dhe shkatërrimi i PTK-së nga politika

  Vendimi i Gjykatës së Arbitrazhit në Vjenë më të cilin Post-Telekomi i Kosovës detyrohet që t’i paguajë 30 milionë euro kompanisë “Devolli Group” dëshmon për...

 • Hulumtime

  22 Qershor '15

  PTK: Nga agimi deri në muzg

  Raport hulumtues: Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës: Ky raport hulumtues ofron një ekzaminim të detajuar mbi zhvillimet dhe shkaqet kryesore që çuan në rënie të vazhdueshme dhe siç duket të...

 • Hulumtime

  19 Prill '13

  ACP Axos Capital Partners - blerës formal por jo real!

  Shitja e 75% të aksioneve të PTK-së, ka nxjerr lakuriq tendencën e Qeverisë që telekomin kosovarë t’ia jap kompanive ndaj të cilave kishte kusure të pashlyera. Qeveria me...

 • Hulumtime

  29 Tetor '12

  2017: Viti i Kolapsit Energjetik

  Bazuar në parametrat e tanishëm, Kosova do të ballafaqohet me një kolaps energjetik në vitin 2017. Vendi, tani për tani, nuk ka plan alternativ për furnizim me energji në rast se ndërtimi i...

 • Peportr

 • Hulumtime

  22 Qershor '20

  Kundërshtarët e kuotës e kishin gabim

  Në bazë të rezultateve të pesë palë zgjedhjeve të analizuara nga Preportr, shihet se numri i grave që kanë fituar pozitën e deputeteve pa ndihmën e...

 • Hulumtime

  19 Qershor '20

  Pandemia pastron ajrin

  Gjatë kohës së pandemisë ajri në Prishtinë është pastruar për gati pesëdhjetë për qind. Shkaqet që dërguan në pastrimin e tij ishin masat që...

 • Hulumtime

  15 Maj '20

  Probleme në trajtimin e lëndëve në gjykata

  Preportr, ka monitoruar disa raste të korrupsionit dhe krimit të organizuar, të cilat janë duke u trajtuar në gjykatat e Kosovës. Këto llogariten si...

 • Hulumtime

  15 Maj '20

  Saga e “Tokës”

  Rasti “Toka” tash e disa vite nuk ka epilog. Shumë seanca kanë dështuar të mbahen sepse në disa raste mungonin avokatët, e në disa raste të...