Programet
Antikorrupsion / Reagime

Reagim kundër projekt ligjit që nuk e parandalon konfliktin e interesit

Organizata Çohu! dhe Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) shprehen kundër miratimit të Projektligjit për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në formën aktuale siç është miratuar nga Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit

Organizata Çohu! dhe Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) shprehen kundër miratimit të Projektligjit për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në formën aktuale siç është miratuar nga Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit. 

Në formën e tij aktuale ky projekt ligj nuk i adreson rekomandimet e ofruara nga organizatat e shoqërisë civile si dhe nuk është në harmoni me standardet evropiane siç edhe e ka përmendur Raporti i Progresit për Kosovën i publikuar më 10 nëntor. 

Kuvendit të Kosovës i rekomandohet që të mos humbë kohë më tutje me projektligjin e dorëzuar nga Qeveria i cili merret vetëm me ndryshime kozmetike të ligjit bazik.  Por menjëherë të marrë një nismë të re ligjore me anë të së cilës do të ndryshoj në thelb ligjin për parandalimin e konfliktit të interesit duke u bazuar në rrethanat e vendit dhe ne standardet evropiane. 

Për rikujtim, më 19 nëntor Komisioni parlamentar miratoi raportin me amendamente të hartuar nga grupi punues në Projektligjin nr. 05/L-41 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 04/L-051 për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimit të funksionit publik.

Raporti i Progresit për Kosovën ka kërkuar që ky dhe ligje tjera të jenë në harmoni me standardet evropiane. Në veçanti ka kërkuar që të përcaktohen qartë kategoritë e zyrtarëve publikë dhe masat në parandalimin dhe sanksionimin e konfliktit të interesit. Ndër të tjerat, është kërkuar që kategori të caktuara të zyrtarëve publikë sikurse këshilltarët politikë të mos përjashtohen nga fushëveprimi i ligjit. 

Rikujtojmë se rekomandime të ngjashme më ato të përmendura në Raportin e Progresit i janë ofruar në vazhdimësi Qeverisë dhe Deputetëve të Kuvendit për të përmirësuar kornizën ligjore kundër korrupsionit , të cilat në vazhdimësi janë refuzuar. Rekomandimet ishin që të qartësohet fushëveprimi i ligjit lidhur me parandalimin e konfliktit te interesit në mes sferës publike-private, publike-publike apo të dyjave, klasifikimi i konfliktit të interesit më bazë të pozitave/funksioneve publike etj.

Organizata Çohu! dhe Instituti Demokratik i Kosovës mbesin në dispozicion për të ofruar rekomandimet përsëri për të përmirësuar këtë fushë.

Organizata për Demokraci, Anti-korrupsion dhe Dinjitet, ÇOHU!
Instituti Demokratik i Kosovës - KDI
www.cohu.org
www.kdi-kosova.org 

 • Privatizimi

 • Reagime

  23 Dhjetor '16

  Reagim: Degradimi dhe shkatërrimi i PTK-së nga politika

  Vendimi i Gjykatës së Arbitrazhit në Vjenë më të cilin Post-Telekomi i Kosovës detyrohet që t’i paguajë 30 milionë euro kompanisë “Devolli Group” dëshmon për...

 • Hulumtime

  22 Qershor '15

  PTK: Nga agimi deri në muzg

  Raport hulumtues: Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës: Ky raport hulumtues ofron një ekzaminim të detajuar mbi zhvillimet dhe shkaqet kryesore që çuan në rënie të vazhdueshme dhe siç duket të...

 • Hulumtime

  19 Prill '13

  ACP Axos Capital Partners - blerës formal por jo real!

  Shitja e 75% të aksioneve të PTK-së, ka nxjerr lakuriq tendencën e Qeverisë që telekomin kosovarë t’ia jap kompanive ndaj të cilave kishte kusure të pashlyera. Qeveria me...

 • Hulumtime

  29 Tetor '12

  2017: Viti i Kolapsit Energjetik

  Bazuar në parametrat e tanishëm, Kosova do të ballafaqohet me një kolaps energjetik në vitin 2017. Vendi, tani për tani, nuk ka plan alternativ për furnizim me energji në rast se ndërtimi i...

 • Peportr

 • Hulumtime

  1 Shkurt '17

  Rrafshojmë male

  Mijëra hektarë pyje janë prerë në mënyrë ilegale. Prerja e tyre është bërë më së shumti nga kompanitë që kanë fituar kontrata për t’i...

 • Hulumtime

  16 Dhjetor '16

  Thesi i shkyem

  Investimet e qindra miliona eurove në fushën e bujqësisë në Kosovë nuk po e japin rezultatin e duhur. Këto investime nuk kanë ndikuar në uljen e...

 • Hulumtime

  10 Qershor '16

  Shtegtimi nëpër Dukagjin

  Peja shtrihet në pjesën perëndimore të Kosovës dhe është një nga qytetet më të bukura të trevave shqiptare. Qyteti ofron një sërë atraksionesh...

 • Hulumtime

  23 Maj '16

  Tu prashitë n’ujë

  Mbështetja e Ministrisë së Bujqësisë me grante për fermerët nuk ka dhënë rezultatin e dëshiruar. Disa prej atyre që janë ndihmuar nga ministria,...