Programet
Antikorrupsion / Reagime

Kërkohet Ligji për konfiskim, e jo për aministim

Forumi i OJQ-ve e konsideron si të pa pranueshëm këtë projektligj, për arsye se as për së afërmi nuk i plotëson nevojat e shoqërisë kosovare për rregullimin e fushës së konfiskimit të pasurive të fituara në mënyrë të kundërligjshme. Ky projektligj nuk i përmban elementet kryesore që duhet t'i ketë një ligj që merret me konfiskimin e pasurive të fituara në mënyrë jo-ligjore. Konsiderojmë se pa ndryshimin e emërtimit të projektligjit nga pasuri të fituara me vepër penale në pasuri të fituara në mënyrë të kundërligjshme të gjitha dispozitat tjera ligjore që i ka ky projekt ligj do të jenë të kota.

Forumi Këshillues i OJQ-ve për pakon Ligjore Antikorrupsion edhe njëherë shprehë pakënaqësinë për projektligjin për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurive të fituara me anë të veprave penale të dërguar nga Qeveria në Kuvend.

Forumi i OJQ-ve e  konsideron si të pa pranueshëm këtë projektligj, për arsye se as për së afërmi nuk i plotëson nevojat e shoqërisë kosovare për rregullimin e fushës së konfiskimit të pasurive të fituara në mënyrë të kundërligjshme. Ky projektligj nuk i përmban elementet kryesore që duhet t'i ketë një ligj që merret me konfiskimin e pasurive të fituara në mënyrë jo-ligjore. Konsiderojmë se pa ndryshimin e emërtimit të projektligjit nga pasuri të fituara me vepër penale në pasuri të fituara në mënyrë të kundërligjshme të gjitha dispozitat tjera ligjore që i ka ky projekt ligj do të jenë të kota. Për ne si Forum elementi i panegociueshëm dhe i padiskutueshëm është se ky projektligj duhet të emërtohet si ligji për konfiskimin  e pasurive të fituara në mënyrë të kundërligjshme. Kjo për arsye se do t'u krijoj organeve të ndjekjes dhe gjykimit dispozita në bazë të të cilave mund të konfiskojnë pasuri të fituara në mënyrë të kundërligjshme pa ekzistuar fare figura e ndonjë vepre penale të paraparë në Kod Penal.

Elemente tjera shtesë që konsiderojmë që duhet të përmbajë ky projektligj janë: barra e provës të bartet tek i dyshuari kur kemi të bëjmë me dyshime se   i dyshuari ka pasuri të fituara në mënyrë të kundërligjshme; pastaj lejimi i retroaktivitetit të ligjit  për të gjitha pasuritë e fituara në mënyrë të kundërligjshme pa marrë parasysh kohën e fitimit të pasurisë,; gjithashtu krijimi i strukturave të veçanta për konfiskim brenda institucioneve ekzistuese  do të ndihmonte në luftimin e fenomenit të pasurimit të paligjshëm.

Edhe një herë theksohet se nëse ky ligj kalon i tillë sikurse është propozuar nga Ministria e Drejtësisë, ai nuk ndihmon në luftimin e krimit të organizuar dhe konfiskimin e pasurive të fituara në mënyrë të kundërligjshme. Mirëpo do të amnistojë të gjitha ata persona që pas lufte e tutje kanë krijuar pasuri milionëshe nga hiq gjë. Pra ky projekt-ligj më tepër shihet si legalizim i pasurive të paligjshme të krijuara deri me tani nga persona të caktuar, sidomos të nivelit të lartë politik dhe të tjerët.

Forumi Këshillues i bën thirrje Kuvendit të Kosovës që të mos e votoj këtë projektligj që të kaloj leximin e parë në Kuvend dhe të vazhdoj procedurën drejt miratimit, mirëpo ta rikthej në Qeveri dhe të jep rekomandime se si të ndërtohet ky projektligj në mënyrë që të kemi një ligj që do të ndihmojë rregullimin e fushës, se sa të krijojmë në ligj sa për të shtuar një numër ne legjislacionin penal dhe për të plotësuar  gjoja një standard evropian drejt liberalizmit të vizave dhe proceseve integruese evropiane.   

 Forumi për Pakon Ligjore Antikorrupsion

 • Qeverisja e Mirë

 • Reagime

  4 Qershor '18

  Refuzohet padia e Hasan Pretenit ndaj organizatës ÇOHU

  Gjykata Themelore e Prishtinës ka hedhur poshtë padinë e ish-drejtorit të Agjencisë Kundër Korrupsionit (AKK) Hasan Pretenit, i cili në emër të tij dhe të AKK-së ka paditur...

 • Hulumtime

  11 Maj '18

  Tenderomania e (pa)ndëshkuar

  Prokurimi publik vazhdon të mbetet ndër komponentët e rëndësishëm të shpenzimit të parasë publike në Republikën e Kosovës, i cili në masë të konsiderueshme ka shërbyer si instrument për...

 • Aktivitete

  9 Shkurt '18

  Fokus grup - Parandalimi i konfliktit të interesit

  Organizata për Demokraci, Anti-korrupsion dhe Dinjitet, Çohu!, të enjten me 8 shkurt 2018 ka organizuar dhe mbajtur diskutimin lidhur me konfliktin e interesit.

 • Hulumtime

  21 Dhjetor '17

  E mundshmja e pamundshme

  “Deklarimi i Pasurisë dhe Konflikti i Interesit nga Perspektiva e Realitetit Ekzistues në Kosovë”

 • Privatizimi

 • Reagime

  23 Dhjetor '16

  Reagim: Degradimi dhe shkatërrimi i PTK-së nga politika

  Vendimi i Gjykatës së Arbitrazhit në Vjenë më të cilin Post-Telekomi i Kosovës detyrohet që t’i paguajë 30 milionë euro kompanisë “Devolli Group” dëshmon për...

 • Hulumtime

  22 Qershor '15

  PTK: Nga agimi deri në muzg

  Raport hulumtues: Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës: Ky raport hulumtues ofron një ekzaminim të detajuar mbi zhvillimet dhe shkaqet kryesore që çuan në rënie të vazhdueshme dhe siç duket të...

 • Hulumtime

  19 Prill '13

  ACP Axos Capital Partners - blerës formal por jo real!

  Shitja e 75% të aksioneve të PTK-së, ka nxjerr lakuriq tendencën e Qeverisë që telekomin kosovarë t’ia jap kompanive ndaj të cilave kishte kusure të pashlyera. Qeveria me...

 • Hulumtime

  29 Tetor '12

  2017: Viti i Kolapsit Energjetik

  Bazuar në parametrat e tanishëm, Kosova do të ballafaqohet me një kolaps energjetik në vitin 2017. Vendi, tani për tani, nuk ka plan alternativ për furnizim me energji në rast se ndërtimi i...

 • Peportr

 • Hulumtime

  12 Dhjetor '17

  Dera e punësimeve

  Partitë politike janë bërë dera kryesore e mundësisë për punësim që nga pozitat e ulëta e deri te ato më të lartat. Tashmë është krijuar një...

 • Hulumtime

  21 Nëntor '17

  Pazari me tema të diplomës

  Shitja dhe blerja e temave të diplomës është një dukuri e përhapur në Universitetin e Prishtinës. Preportr ka hulumtuar këtë treg dhe ka gjetur se nga...

 • Hulumtime

  21 Nëntor '17

  Mësymja e madhe

  Një pjesë e konsiderueshme e profesorëve universitar mbajnë njëkohësisht edhe poste të larta shtetërore dhe politike në vend. Disa prej tyre madje edhe...

 • Hulumtime

  21 Nëntor '17

  Dija e skriptave

  Në Universitetin e Prishtinës një pjesë e lëndëve bazike mësohen përmes skriptave, sllajdeve dhe përmbledhjeve të ligjëratave. Kjo formë e studimeve...