Programet
Antikorrupsion / Aktivitete

Konfiskimi i Pasurisë

 

Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet, Çohu!, të martën me 19 qershor 2018 ka organizuar dhe mbajtur fokusgrupin diskutues lidhur me konfiskimin e pasurisë.

Në fokus të diskutimit kanë qenë Projektligji për Kompetencat e Zgjeruara për Konfiskimin e Pasurisë, çështjet e fushës së konfiskimit dhe sekuestrimit të pasurisë, problemet kryesore në legjislacionin ekzistues, propozimet e reja ligjore si dhe praktikat më të mira të vendeve të tjera lidhur me këtë.

Në diskutimin e fokus-grupit janë prezantuar si dhe janë diskutuar gjetjet e Organizatës Çohu! dhe çështjet e tjera ndër të cilat veçohen:

-        Problemet kryesore me bazën ligjore sa i përket sekuestrimit dhe konfiskimit të pasurisë;

-        Mungesa e zbatimit të legjislacionit ekzistues dhe nevoja për bazën adekuate ligjore lidhur me sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurisë së paligjshme;

-        Mungesa e efikasitetit të institucioneve të drejtësisë sa i përket luftimit të korrupsionit dhe krimit të organizuar përmes konfiskimit të pasurisë së paligjshme;

-        Baza e konfiskimit penal dhe civil;

-        Barra e provës me rastin e zhvillimit të procedurave lidhur me konfiskimin e pasurisë së paligjshme;

-        Retroaktiviteti;

-        Praktikat e avancuara të vendeve të tjera, si dhe gjetje të tjera.

Të pranishëm në diskutim kanë qenë përfaqësues nga Kuvendi i Kosovës, Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit, Ministria e Drejtësisë, Agjencia për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar ose të Konfiskuar, Agjencia Kundër Korrupsion, Prokuroria e Shtetit si dhe përfaqësues nga shoqëria civile dhe institucione të tjera përkatëse.

Në fund, tryeza u përmbyll ndër tjera me përfundimet në vazhdim:

-        Nevoja për një bazë civile dhe penale të konfiskimit të pasurisë;

-        Barra e provës me qenë proporcionale, prokuror dhe dënuar, për projektligjin aktual për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë;

-        Obligueshmëria e prokurorëve për të proceduar kërkesë për verifikimin e pasurisë së kundërligjshme në rastet kur ka prova;

-        Nevoja e fuqizimit të prokurorisë në procedimin e rasteve që kanë të bëjnë me verifikimin e pasurisë së kundërligjshme;

-        Nevoja e përputhjes së dispozitave të Projektkodit Penal me projektligjin për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë.

 Tryeza është mbështetur nga projekti Promovimi i Shoqërisë Demokratike (DSP) – i financuar nga Zyra Zvicrane për Bashkëpunim (SCO) dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës (DANIDA), i menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).

 

 • Antikorrupsion

 • Hulumtime

  20 Nëntor '20

  Pandemi në Gjyqësi

  Raport i monitorimit në gjykatat themelore në Republikën e Kosovës për periudhën shtator 2019 – gusht 2020

 • Hulumtime

  23 Prill '20

  Keqpërdorimi në prokurim publik

  Meqenëse prokurimi publik vazhdon të mbetet një ndër shtyllat më të rëndësishme në proceset publike të shpenzimit të parasë publike, Organizata Çohu! gjatë periudhës njëvjeçare të...

 • Hulumtime

  18 Nëntor '19

  Qasja në drejtësi

  Raport i monitorimit në gjykatat themelore në Republikën e Kosovës për periudhën tetor 2018 – shtator 2019

 • Aktivitete

  18 Korrik '18

  Deklarimi i pasurisë së zyrtarëve publikë dhe Agjencia Kundër Korrupsion

  Në fokus të diskutimit ka qenë nisma ligjore për rishikimin e bazës ligjore e cila ka të bëjë me deklarimin e pasurisë të zyrtarëve publikë,...

 • Privatizimi

 • Reagime

  23 Dhjetor '16

  Reagim: Degradimi dhe shkatërrimi i PTK-së nga politika

  Vendimi i Gjykatës së Arbitrazhit në Vjenë më të cilin Post-Telekomi i Kosovës detyrohet që t’i paguajë 30 milionë euro kompanisë “Devolli Group” dëshmon për...

 • Hulumtime

  22 Qershor '15

  PTK: Nga agimi deri në muzg

  Raport hulumtues: Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës: Ky raport hulumtues ofron një ekzaminim të detajuar mbi zhvillimet dhe shkaqet kryesore që çuan në rënie të vazhdueshme dhe siç duket të...

 • Hulumtime

  19 Prill '13

  ACP Axos Capital Partners - blerës formal por jo real!

  Shitja e 75% të aksioneve të PTK-së, ka nxjerr lakuriq tendencën e Qeverisë që telekomin kosovarë t’ia jap kompanive ndaj të cilave kishte kusure të pashlyera. Qeveria me...

 • Hulumtime

  29 Tetor '12

  2017: Viti i Kolapsit Energjetik

  Bazuar në parametrat e tanishëm, Kosova do të ballafaqohet me një kolaps energjetik në vitin 2017. Vendi, tani për tani, nuk ka plan alternativ për furnizim me energji në rast se ndërtimi i...

 • Peportr

 • Hulumtime

  0 *month_full_0 '

 • Hulumtime

  0 *month_full_0 '

 • Hulumtime

  0 *month_full_0 '

 • Hulumtime

  0 *month_full_0 '