Ballina

Në Fokus

Gazetaria Hulumtuese

 • Privatizimi

 • Hulumtime

  22 Qershor '15

  PTK: Nga agimi deri në muzg

  Raport hulumtues: Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës: Ky raport hulumtues ofron një ekzaminim të detajuar mbi zhvillimet dhe shkaqet kryesore që çuan në rënie të vazhdueshme dhe siç duket të...

 • Hulumtime

  19 Prill '13

  ACP Axos Capital Partners - blerës formal por jo real!

  Shitja e 75% të aksioneve të PTK-së, ka nxjerr lakuriq tendencën e Qeverisë që telekomin kosovarë t’ia jap kompanive ndaj të cilave kishte kusure të pashlyera. Qeveria me...

 • Hulumtime

  29 Tetor '12

  2017: Viti i Kolapsit Energjetik

  Bazuar në parametrat e tanishëm, Kosova do të ballafaqohet me një kolaps energjetik në vitin 2017. Vendi, tani për tani, nuk ka plan alternativ për furnizim me energji në rast se ndërtimi i...

 • Reagime

  16 Gusht '12

  Albright Capital Management në PTK shkatërron tregun e telefonisë mobile

  Ka disa ditë, përkatësisht që prej botimit të emrave të kompanive të interesuara për privatizimin e PTK-së, mediet kosovare kanë raportuar mbi interesimin...

 • Peportr

 • Hulumtime

  6 Maj '16

  Preportr fiton çmimin e tretë për gazetari hulumtuese në konkursin e BE-së

  Gazetarët e Qendrës Kosovare për Gazetari Hulumtuese – PREPORTR Leonida Molliqaj dhe Besnik Boletini, kanë fituar vendin e tretë në konkursin e...

 • Hulumtime

  21 Dhjetor '15

  Lumenjtë udhëhumbun

  Mijëra hektarë të shtretërve të lumenjve janë degraduar nga eksploatuesit ilegalë që nga paslufta. Qeveria pati nxjerrë vendim për ndalimin e...

 • Hulumtime

  9 Dhjetor '15

  Preportr fiton çmimin e parë kundër korrupsionit

  Gazetarët e Qendrës Kosovare për Gazetari Hulumtuese – Preportr Besnik Boletini dhe Besa Kalaja kanë fituar vendin e parë për storien më të mirë...

 • Hulumtime

  26 Nëntor '15

  Sot punon sot han

  Mbledhësit individualë të skrapit, që kryesisht i përkasin komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptas (RAE), mezi arrijnë ta sigurojnë mbijetesën nga kjo...