Kontakti

Kontakti

Organizatapër Demokraci, Anti-korrupsion dhe Dinjitet, ÇOHU!

Rruga Fehmi Agani 21-5, Prishtinë, Kosovë 

+383 38 248-506

[email protected]

photo