Programet
Antikorrupsion / Reagime

Reagim kundër projekt ligjit që nuk e parandalon konfliktin e interesit

Organizata Çohu! dhe Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) shprehen kundër miratimit të Projektligjit për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në formën aktuale siç është miratuar nga Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit

Organizata Çohu! dhe Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) shprehen kundër miratimit të Projektligjit për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në formën aktuale siç është miratuar nga Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit. 

Në formën e tij aktuale ky projekt ligj nuk i adreson rekomandimet e ofruara nga organizatat e shoqërisë civile si dhe nuk është në harmoni me standardet evropiane siç edhe e ka përmendur Raporti i Progresit për Kosovën i publikuar më 10 nëntor. 

Kuvendit të Kosovës i rekomandohet që të mos humbë kohë më tutje me projektligjin e dorëzuar nga Qeveria i cili merret vetëm me ndryshime kozmetike të ligjit bazik.  Por menjëherë të marrë një nismë të re ligjore me anë të së cilës do të ndryshoj në thelb ligjin për parandalimin e konfliktit të interesit duke u bazuar në rrethanat e vendit dhe ne standardet evropiane. 

Për rikujtim, më 19 nëntor Komisioni parlamentar miratoi raportin me amendamente të hartuar nga grupi punues në Projektligjin nr. 05/L-41 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 04/L-051 për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimit të funksionit publik.

Raporti i Progresit për Kosovën ka kërkuar që ky dhe ligje tjera të jenë në harmoni me standardet evropiane. Në veçanti ka kërkuar që të përcaktohen qartë kategoritë e zyrtarëve publikë dhe masat në parandalimin dhe sanksionimin e konfliktit të interesit. Ndër të tjerat, është kërkuar që kategori të caktuara të zyrtarëve publikë sikurse këshilltarët politikë të mos përjashtohen nga fushëveprimi i ligjit. 

Rikujtojmë se rekomandime të ngjashme më ato të përmendura në Raportin e Progresit i janë ofruar në vazhdimësi Qeverisë dhe Deputetëve të Kuvendit për të përmirësuar kornizën ligjore kundër korrupsionit , të cilat në vazhdimësi janë refuzuar. Rekomandimet ishin që të qartësohet fushëveprimi i ligjit lidhur me parandalimin e konfliktit te interesit në mes sferës publike-private, publike-publike apo të dyjave, klasifikimi i konfliktit të interesit më bazë të pozitave/funksioneve publike etj.

Organizata Çohu! dhe Instituti Demokratik i Kosovës mbesin në dispozicion për të ofruar rekomandimet përsëri për të përmirësuar këtë fushë.

Organizata për Demokraci, Anti-korrupsion dhe Dinjitet, ÇOHU!
Instituti Demokratik i Kosovës - KDI
www.cohu.org
www.kdi-kosova.org 

 • Antikorrupsion

 • Hulumtime

  20 Nëntor '20

  Pandemi në Gjyqësi

  Raport i monitorimit në gjykatat themelore në Republikën e Kosovës për periudhën shtator 2019 – gusht 2020

 • Hulumtime

  23 Prill '20

  Keqpërdorimi në prokurim publik

  Meqenëse prokurimi publik vazhdon të mbetet një ndër shtyllat më të rëndësishme në proceset publike të shpenzimit të parasë publike, Organizata Çohu! gjatë periudhës njëvjeçare të...

 • Hulumtime

  18 Nëntor '19

  Qasja në drejtësi

  Raport i monitorimit në gjykatat themelore në Republikën e Kosovës për periudhën tetor 2018 – shtator 2019

 • Aktivitete

  18 Korrik '18

  Deklarimi i pasurisë së zyrtarëve publikë dhe Agjencia Kundër Korrupsion

  Në fokus të diskutimit ka qenë nisma ligjore për rishikimin e bazës ligjore e cila ka të bëjë me deklarimin e pasurisë të zyrtarëve publikë,...

 • Qeverisja e Mirë

 • Aktivitete

  7 Nëntor '22

  Pyetësor: Deklarimi i pasurisë nga zyrtarët publikë

  Organizata Çohu! dhe Qendra Kosovare për Gazetari Hulumtuese – Preportr, janë duke realizuar një hulumtim lidhur me procesin e deklarimit të pasurisë së zyrtarëve të lartë...

 • Hulumtime

  13 Qershor '22

  Përgjegjësia Disiplinore e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve

  Organet kompetente të vendit kanë ndërmarrë një sërë hapash për reformimin e drejtësisë, me qëllim të konsolidimit dhe forcimit të shtetit të së drejtës, si dhe të...

 • Hulumtime

  1 Prill '22

  Degradimi i vazhdueshëm mjedisor

  Ajri i ndotur, degradimi i hapësirave të gjelbra, dëmtimi i shtretërve të lumenjve si dhe gjendja e deponive të mbeturinave janë disa probleme të cilat ishin dhe vazhdojnë të jenë të dukshme në...

 • Hulumtime

  25 Janar '22

  Online Media Monitor

  Raporti i monitorimit të mediave online janar 2020 - dhjetor 2021

 • Privatizimi

 • Reagime

  23 Dhjetor '16

  Reagim: Degradimi dhe shkatërrimi i PTK-së nga politika

  Vendimi i Gjykatës së Arbitrazhit në Vjenë më të cilin Post-Telekomi i Kosovës detyrohet që t’i paguajë 30 milionë euro kompanisë “Devolli Group” dëshmon për...

 • Hulumtime

  22 Qershor '15

  PTK: Nga agimi deri në muzg

  Raport hulumtues: Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës: Ky raport hulumtues ofron një ekzaminim të detajuar mbi zhvillimet dhe shkaqet kryesore që çuan në rënie të vazhdueshme dhe siç duket të...

 • Hulumtime

  19 Prill '13

  ACP Axos Capital Partners - blerës formal por jo real!

  Shitja e 75% të aksioneve të PTK-së, ka nxjerr lakuriq tendencën e Qeverisë që telekomin kosovarë t’ia jap kompanive ndaj të cilave kishte kusure të pashlyera. Qeveria me...

 • Hulumtime

  29 Tetor '12

  2017: Viti i Kolapsit Energjetik

  Bazuar në parametrat e tanishëm, Kosova do të ballafaqohet me një kolaps energjetik në vitin 2017. Vendi, tani për tani, nuk ka plan alternativ për furnizim me energji në rast se ndërtimi i...

 • Peportr

 • Hulumtime

  1 Prill '22

  Degradimi i vazhdueshëm mjedisor

  Në këtë video pasqyrohen dëmet mjedisore që janë shkaktuar ndër vite në Kosovë. Fokusi i kësaj përmbledhje është gjendja aktuale në deponitë...

 • Hulumtime

  4 Nëntor '21

  Pasojat e hidrocentraleve

  Ndërtimi i hidrocentraleve në Grykën e Deçanit dhe në Shtërpcë ka shkaktuar pasoja të shumta buzë lumit, në rrjedhën e lumit qasjen në lumë....

 • Hulumtime

  4 Tetor '21

  Fati i zi i Drinit të Bardhë

  Për vite me radhë, kompani të shumta kanë nxjerrë rërë dhe zhavorr nga Drini i Bardhë. Eksploatimet e tyre ilegale jo vetëm që shkatërruan hektarë...

 • Hulumtime

  4 Tetor '21

  Degradimi i Drinit të Bardhë

  Mbi një mijë hektarë të Drinit të Bardhë u dëmtuan nga eksploatuesit ilegalë të rërës dhe zhavorrit, për vite me radhë. Dënimet e vogla,...